(0 pemilihan)

Tenaga Pendidik

v3 Februari 19, 2019
 

Dr. SRI WAHYUNI

19721028 199702 2 005

Guru Bahasa Inggris / Kepala Sekolah

     
 

Drs. SAFRUDDIN

19681231 199802 1 042

Guru PPKn / Wakasek Sarana

     
 

WIRAWAN, S.Pd.

19710208 199903 1 005

Guru Penjasorkes / Wakasek Kesiswaan

     
 

ABD. HALIM HUSNI, S.Pd.

19750116 199903 1 003

Guru Matematika / Wakasek Humas

     
 

AKHMAD ASY'ARI, S.Pd.

19740913 200112 1 001

Guru Matematika / Wakasek Kurikulum

     
 

H. UNWANUL HUBBI, S.Pd.

19591231 198803 1 129

Guru BK

     
 

 Hj. EMI ASIANI AGUSTINAH, S.Pd.

19620822 198811 2 001

Guru Biologi

     
 

BAHROAN, S.Pd.

19621231 198803 1 233

Guru Biologi / Kepala Laboratorium

     
 

H. SUAZRIN, M.Pd.

19651231 198803 1 306

Guru Bahasa Indonesia

     
 

Drs. H. LUKMAN

19651231 199003 1 143

Guru Fisika

     
 

H. MAFTUHIN, S.Pd.

19631231 199003 1 199

Guru Matematika

     
 

YULIATI, S.Pd.

19650701 198903 2 012

Guru BK

     
 

MARIA MUJI RAHAYU, S.Pd.

19670917 199003 2 009

Guru Ekonomi

     
 

KAMARUDIN, S.Pd.

19661231 199103 1 114

Guru Penjasorkes

     
 

 KUSWANTORO, S.Pd.

19680710 199101 1 003

Guru Kimia

     
 

 PAHRURROZI, S.Pd.

19651231 199802 1 014

Guru Bahasa Inggris

     
 

HAERUDIN, S.Pd., M.Pd.

19701231 199802 1 028

Guru Sejarah

     
 

SYAIFULLAH, S.Pd.

19710115 199702 1 004

Guru BK

     
 

SURYA MAYADI, S.Pd., M.Sc.

19701231 199802 1 032

Guru Matematika

     
 

NURHAYADI, S.Pd.

19710115 199702 1 004

Guru Bahasa Indonesia

     
 

HENY RAHMANINGSIH, S.Pd.

19730811 199702 2 001

Guru Geografi

     
 

ZONA IRAWAN, S.Pd.

19760406 200012 1 006

Guru Sejarah

     
 

ASMUNI, S.Ag., M.Pd.I.

19771024 200312 1 004

Guru PAI BK

     
 

BAIQ SITI MARYAM, S.Pd.

19800427 200312 2 008

Guru Fisika

     
 

NURMINAH, S.Pd.

19681231 200604 2 131

Guru BK

     
 

SOFIE YUSITA, S.Pd.

19760328 200701 2 013

Guru Bahasa Inggris

     
 

M. YAMIN JAMALUDIN, S.S.

19680608 200701 1 036

Guru Bahasa Indonesia

     
 

ASRAFUL ANAM, SE.

19681231 200801 1 146

Guru Ekonomi

     
 

ABDUL KAHHAR, S.Pd.

19790322 200801 1 014

Guru Kimia

     
 

BAIQ SRI AYUDA, S.Pd.

19791107 200801 2 026

Guru Kimia

     
 

WAHID KURNIADI, S.Pd.

19800522 200501 1 005

Guru Seni Budaya

     
 

EMI YULIATI, S.Pd.

19651231 198910 2 010

Guru Bahasa Inggris

     
 

MUHAMMAD YUSRI, S.Sos.

19731231 200604 1 030

Guru Sosiologi

     
 

L. ZAHRUN NIZAR, S.Pd.

19870927 201001 1 004

Guru Bahasa Indonesia

     
 

SITI AMINAH, S.Pd.I.

19790306 201406 2 008

Guru Bahasa Arab

     
 

INDRIANI TRI KUSUMA WARDHANI, S.Kom.

-

Guru Prakarya dan Kewirausahaan, dan Layanan TIK

     
 

MARDIKA EKA DIRHASARI, S.Pd.

-

Guru Prakarya dan Kewirausahaan dan Seni Budaya

     
 

ITA OKVIANI, S.Pd.

-

Guru Prakarya dan Kewirausahaan dan Kimia

     
 

LINDA SARI USPIANI, S.Pd.

-

Bahasa Jerman

     
 

SABAHANDI, S.Pd., M.Pd.I.

-

Guru Seni Budaya

     
 

HUSNUL ASYRIATI NUR, S.Pd.

-

Guru Matematika

     
 

SUKARIANI, S.Pd.

-

Guru Sosiologi

     
 

AFRIANA PRATIWI, S.Pd.

-

PPKn

     
 

NURUL FITRIANI, S.Pd.

-

Guru Sosiologi

     
 

M. ALI FIKRI, S.Pd.I.

-

Guru PAI BK

     
 

SITI LAILY TOHAROH, S.Pd.I.

-

Guru Bahasa Arab

     
 

HASRUL HAMIDI, S.Pd.

-

Guru Matematika

     
 

USWATUN HASANAH, S.Pd.

-

Guru Penjasorkes

     
 

LALU PUJI AGASTANI, S.Pd.

-

Guru Penjasorkes

     
 

HERWANDI, S.Pd.

-

Guru Matematika

     
 

ASTUTI MAIWANI, S.Pd.

-

Guru Sejarah

     
 

 AHMAD, S.Ag

-

Guru PAI BK